• Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
  ОУ"Братя Миладинови",с.Елешница, общ.Разлог
  Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
  .
 • Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
  ОУ"Братя Миладинови",с.Елешница, общ.Разлог
  Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
 • Колектив на ОУ"Братя Миладинови"
  Колектив на ОУ"Братя Миладинови"
  Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта. Кратко опционално описание към слайда/изображението. Възможност за бутон водещ към зададена вътрешна страница от сайта.
 • Оу"Братя Миладинови"
  Оу"Братя Миладинови"
 • Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
  ОУ"Братя Миладинови",с.Елешница, общ.Разлог
  Основно училище"Братя Миладинови"с.Елешница
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

"Целта на образованието е знанието - не фактите , а ценостите"

Просперитетът на един народ започва от знанието , а негов символ е училището и най-светлата фигура в него е блгарският учител.

 

Днешната училищна сграда е построена през 1930г. Училището отваря врате на 07.10.1930г. е се сътои от 14 класни стаи и гимнастически салон.През 1960/61г. училището приема ученици до 8 клас.През периода от 60-те до 80-те години са направени две пристройки , които разширяват капацитета на училището с шест стаи и две работилници.

Днешната училищна сграда има два компютърни кабинета ,физкултурен салон , многофункционална спортна площадка ,съвременно обзаведени класни стаи ,медицински кабинет.

В училището се обучават ученици от с.Елешница  и селата -Сенище,Палатик,Черешово.Пътуването се осъществява с училищен автобус .

Стремежът на колектива на ОУ"Братя Миладинови"  е да възпитава грамотни , креативни , иновативни , със самочувствие  и способни подрастващи.Днешните ученици са толерантни , уважават се, проявяват съпричастност , грижовност.

 

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Проекти