Учебна 2018/2019година

 

1 клас -Верка Мицина - ст.начален учител

2 клас-Диана Тапанска- ст.начален учител

3 клас-Лилка Досевичина-ст.начален учител

4 клас - Елена Шаркова - ст. начален учител

5 клас - Соня Галчева- ст. прогимназиален учител по английски език , география и икономика

6 клас- Дима Стамберова- ст. прогимназиален  учител по български език и литература

7 клас - Мариана Бъсина - ст. прогимназиален учител по технологии и предприемачество , информационни технологии,история и цивилизация

Райна Шаркова- прогимназиален учител по математика

Валентина Каканакова - прогимназиален учител по човекът и природата , химия и опазване на околната среда , физика и астрономия , биология и здравно образование , физическо възпитание и спорт

Антоанета Проева - учител ЦДО -2-4 клас

Мехмед Аянски - ст. учител ЦДО -1-3 клас

Радка Бельова  - учител ЦДО - 5-7 клас