Пети клас - ст. прогимназиален учител по АЕ ,ГИ -Соня Галчева-2021/2022г.

Пети клас - ст. прогимназиален учител по АЕ ,ГИ -Соня Галчева-2021/2022г.

Пети клас - ст. прогимназиален учител по АЕ ,ГИ -Соня Галчева-2021/2022г.