Адм. услуги

Длъжностно лице по защита на личните данни


Предоставяни услуги

Индикативен списък на услугите ,предоставяни от ОУ"БРатя Миладинови" ,сЕлешница. Съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване , за услугите ,извършвани от организациите ,предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование .

Научи повече

Длъжностно лице по защита на личните данни

Елена Иванова Златева ,телефон -0882030565 електронен адрес-ezlatevaa@abv.bg

Научи повече