График на дейностите по интереси , обучителни затруднения и посещения на първи,втори и трети клас

График на дейностите по интереси , обучителни затруднения и посещения на първи,втори и трети клас