Покана за провеждане на родителска среща за избор на членове на Обществения съвет

Покана за провеждане на родителска среща за избор на членове на Обществения съвет