Стратегия за развитие на ОУ"Бр.Миладинови" за 2020г.